Close

Polityka prywatności – RODO

Szanowni Państwo,
dbałość o Państwa dane osobowe zawsze była dla IHAR – PIB bardzo ważna. Od 25 maja 2018 roku wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) zostało stworzone, aby dać Państwu większą kontrolę nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane.
IHAR korzysta z Państwa danych osobowych, by móc proponować Państwu lepsze i bardziej spersonalizowane zasady współpracy. Chcemy zapewnić Państwa, że Państwa dane są w IHAR – PIB  bezpieczne.
Instytut wdraża przepisy RODO celem ochrony Państwa prywatności, tak by Państwa dane osobowe przetwarzane podczas  korzystania z jakiejkolwiek formy współpracy z IHAR – PIB nie były narażone na niebezpieczeństwo.

PONIŻEJ LINKI DO PRZEPISÓW:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971330883/U/D19970883Lj.pdf

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IHAR – PIB, z siedzibą w Radzikowie (05-870), nr KRS 0000074008, NIP 529-000-70-29.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@ihar.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

związanym z formą kontaktu, współpracy na podstawie RODO;
zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione:

podmiotom współpracującym z Administratorem;
podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny http://pw.ihar.edu.pl;
podmiotom współpracującym w zakresie realizacji usługi Newsletter, sms;
na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
innym podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej wymienionych celów z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności; do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prof. dr hab. Henryk Bujak
Dyrektor IHAR-PIB

Polityka Cookies

Dla Państwa wygody ta strona internetowa używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

§ 1
Administrowanie serwisem
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego www.pw.ihar.edu.pl, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy podejmuje przez Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą.

§ 2
Gromadzenie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu www.pw.ihar.edu.pl gromadzone są na dwa sposoby:

Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika. Użytkownik korzystając z formularzy rejestrowych i kontaktowych podaje swoje dane osobowe;
Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów:

Informacje w dziennikach serwerów;
Adres IP;
Pliki tekstowe (cookies) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Administratorem danych zawartych w serwisie www.pw.ihar.edu.pl jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy.

§ 3
Mechanizm cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.pw.ihar.edu.pl
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.pw.ihar.edu.pl
Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

Właściwego dopasowania serwisu www.pw.ihar.edu.pl do potrzeb użytkowników;
Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
Tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.pw.ihar.edu.pl

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

§ 4
Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w ramach serwisu www.pw.ihar.edu.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.pw.ihar.edu.pl
Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.
Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu www.pw.ihar.edu.pl, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawnione osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 

Skip to content