Close

Obszar tematyczny 1

Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych

Więcej

Obszar tematyczny 2

Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele

Więcej

Obszar tematyczny 3

Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych

Więcej

Obszar tematyczny 4

Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych

Więcej

Obszar tematyczny 5

Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa

Więcej

Aktualności

Seminarium w IUNG-PIB Puławy

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach zorganizowano seminarium pt. „Zakres i cel merytoryczny prowadzonych doświadczeń wieloletnich w IUNG-PIB Puławy”. Celem seminarium była prezentac…
Więcej

Sekretne życie ziemniaka

Dnia 27.09.2020 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyły się warsztaty ogrodniczo – kulinarne pod hasłem „Sekretne życie ziemniaka”. Była to impreza otwarta. Uczestnicy warsztatów wspólnie w przypałacowym ogrodzie wykopali posadzone wiosną ziemni…
Więcej

O Programie wieloletnim

Program pozostaje w ścisłym związku z europejskimi sieciami naukowymi typu European Research Area Network (ERA-NET), w szczególności ERA-NET-C-IPM, której uczestnikami są IHAR-PIB i Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, zwany dalej „IO”. Proponowany Program nawiązuje także do problematyki ustanawianego przez Komisję Europejską programu HORYZONT 2020.

Więcej O Programie Obszary

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Forycka A., Adamczak A., Kitkowska S., Gryszczyńska A., Zalińska H., Buchwald W. 2015. „Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne Helichrysum arenarium w kontekście ochrony in situ i ex situ gatunków wczesnych etapów sukcesji”. Konferencja pt.: Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych. XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów 9-11.06.2015 r. w Lublinie. Streszczenie posteru: 40-41

  PLIKI DO POBRANIA Forycka A., Adamczak A., Kitkowska S., Gryszczyńska A., Zalińska H., Buchwald W. 2015. „Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne H…
więcej

Obszary działalności

OBSZAR TEMATYCZNY 1

Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych.

OBSZAR TEMATYCZNY 2

Zwiększanie wartości użytkowej roślin poprzez poszerzanie ich puli genetycznej i wdrażanie postępu biologicznego z przeznaczeniem na różne cele.

OBSZAR TEMATYCZNY 3

Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych roślin uprawnych.

OBSZAR TEMATYCZNY 4

Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych.

OBSZAR TEMATYCZNY 5

Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.

Skip to content