logo ihar

Obszar tematyczny 1.

Zadanie 1.5 Prowadzenie centralnej bazy danych i udostępnianie informacji o zasobach genetycznych roślin użytkowych.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Cel zadania:

Celem zadania jest zgromadzenie i przechowanie w centralnej bazie danych informacji o obiektach zasobów genetycznych zachowywanych w ramach poszczególnych kolekcji roślin oraz ich udostępnianie użytkownikom poprzez własną stronę internetową, międzynarodowe portale internetowe, między innymi EURISCO (European Seed Catalogue) i europejskie bazy danych.

Uzasadnienie zadania:

Prowadzenie centralnej bazy danych gromadzącej informacje o zasobach genetycznych roślin zgromadzonych w ramach poszczególnych kolekcji roślin jest konieczne dla sprawnego i ułatwionego zarządzania obiektami długoterminowo przechowywanymi oraz ich dystrybucji, zapewnienia spójności formatu i przejrzystości udostępnianych informacji dotyczących pochodzenia, charakterystyki, cech użytkowych obiektów zgromadzonych i oferowanych do dystrybucji. Służy temu wdrożony w ostatnich latach system informacyjny EGISET, który zabezpiecza dane przed ich utratą, sprawuje kontrolę jakości danych i usprawnia przepływ informacji pomiędzy kuratorem Centralnej Bazy Danych i kuratorami poszczególnych kolekcji zasobów genowych roślin w procesie weryfikacji i uzupełniania danych.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Prowadzenie Centralnej Bazy Danych ułatwi i usprawni prowadzącym kolekcje uzupełnianie, weryfikację i aktualizację informacji o obiektach, oraz zwiększy dostęp do informacji o zasobach genetycznych poszczególnych kolekcji. Poszerzone i uzupełnione informacje o zgromadzonych obiektach zwiększą atrakcyjność oferty dostępnych materiałów genetycznych do hodowli nowych odmian rolniczych, badań naukowych, edukacji oraz innych celów.

Najnowsze wyniki

 • Konferencja Naukowa „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin”, 18-21 września 2018r.

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Podsumowanie prowadzonych badań w 2016 roku (rozliczenie merytoryczne i prezentacja)

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 1.5

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 1.5. w 2015 r.

 • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

Aktualności

 • Wizyta studentów Biotechnologii SGGW, 30.05.2018 r.

  Dnia 30 maja 2018 roku Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB odwiedzili studenci II roku Międzywydziałowego Kierunku Biotechnologia SGGW.

  czytaj więcej
 • Przechowalnia CGN2

  Wizyta w Wageningen University & Research Centre, 15-17.05.2018 r.

 • studenci z Belgii 6

  Wizyta studentów z KU Leuven w Belgii, 30.04.2018 r.

 • Obrazek wyrozniajacy nowa wyszukiwarka KCRZG ang

  Nowa strona zamawiania nasion banku genów