logo ihar

Obszar tematyczny 1.

Zadanie 1.4 Prowadzenie centralnej długoterminowej przechowalni nasion zasobów genetycznych roślin użytkowych, prowadzenie herbarium.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Cel zadania:

Celem zadania jest utrzymanie zbiorów długoterminowej przechowalni nasion w stanie żywym zgodnie ze światowymi, rekomendowanymi przez FAO, standardami jakości i bezpieczeństwa materiałów, ich dystrybucję do użytkowników zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami oraz zapewnienie infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przechowalni.

Uzasadnienie zadania:

Długoterminowe przechowywanie nasion zasobów genetycznych roślin w obniżonej temperaturze i wilgotności jest metodą powszechnie stosowaną w bankach genów roślin. Jest to metoda stosunkowo mniej pracochłonna i kosztowna niż inne metody wykorzystywane w tym celu, pozwalająca na efektywne utrzymanie na niezmienionym poziomie zmienności genetycznej i żywotności nasion, bez konieczności ich odnawiana przez długi okres czasu, w zależności od właściwości gatunku. Metoda przechowywania w niskich temperaturach stosowana jest dla nasion większości gatunków roślin zgromadzonych w programach ochrony zasobów genetycznych na świecie. W krajowych zbiorach długoterminowej przechowalni znajduje się obecnie ponad 65 tysięcy obiektów, w tym cenne, stare odmiany uprawne oraz populacje miejscowe roślin uprawnych. Nasiona ze zbiorów przechowalni są udostępniane zgodnie z przyjętymi procedurami.

Herbarium, na które składają się zielniki, zbiory kłosów, kwiatostanów i dokumentacja fotograficzna, jest uzupełnieniem zbiorów zgromadzonych w przechowalni długoterminowej. Stanowi ono materiał referencyjny dla prowadzących kolekcje oraz użytkowników kolekcji.

Informacje dotyczące wszystkich obiektów zgromadzonych w przechowalni długoterminowej zawarte są w centralnej bazie danych w systemie informatycznym EGISET i udostępniane na stronie internetowej IHAR-PIB.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Zbiory długoterminowej przechowalni będą udostępniane dla hodowli nowych, ulepszonych odmian uprawnych do celów żywnościowych, rolniczych, przemysłowych, na potrzeby programów rolno-środowiskowych, dla rolników, działkowców, zainteresowanych utrzymywaniem starych, miejscowych odmian w swoich gospodarstwach, badań naukowych,

edukacji, do wyprowadzania form specjalnego przeznaczenia (np. użytecznych w ochronie środowiska).

 

Najnowsze wyniki

 • Wizyty w przechowalni długoterminowej Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

 • Konferencja Naukowa „Charakterystyka Zasobów Genowych dla Hodowli Roślin”, 18-21 września 2018r.

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Podsumowanie prowadzonych badań w 2016 roku

 • (2016) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 1.4

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 1.4 w 2015 r.

 • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • Gryziak G. 2018. Żywotność obiektów przechowywanych w KCRZG IHAR – PIB. Biuletyn IHAR 283: 55-56.

Aktualności

 • Zroznicowanie pszenicy fot. A. Morgounov CIMMYT CC BY NC SA 2.0

  Dlaczego chronimy roślinne zasoby genowe?

 • Sposoby przechowywania okazow w herbarium KCRZG IHAR PIB3

  Sposoby przechowywania okazów w herbarium Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR – PIB

 • Miedzynarodowy system ulatwionego dostepu do zasobow genetycznych roslin 1

  Międzynarodowy system ułatwionego dostępu do zasobów genetycznych roślin

 • Co dzieje się w bankach genów roślin?

  „Co dzieje się w bankach genów roślin? Opowiada dr Grzegorz Gryziak”Audycja radia Tok FM z cyklu „Zielono mi”Prowadząca: red. Ewa Podolska

  czytaj więcej