logo ihar

Obszar tematyczny 5.

Zadanie 5.1 Analiza i upowszechnianie wiedzy o rynku nasiennym i zmian w przepisach ISTA jako wsparcie w podejmowaniu decyzji w sektorze hodowlano – nasiennym.

Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Cel zadania:

Celem zadania jest monitorowanie produkcji nasiennej i analiza funkcjonowania rynku nasion roślin rolniczych oraz wdrażanie poprzez szkolenia aktualnych zagadnień dotyczących oceny nasion.

Uzasadnienie zadania:

Dzięki zbieraniu i opracowywaniu informacji dotyczących produkcji i zaopatrzenia w kwalifikowany materiał siewny będzie prowadzona bieżąca ocena funkcjonowania rynku nasiennego w Polsce. Wyniki będą podstawą do prognozowania sytuacji rynkowej i kierunków rozwoju produkcji nasiennej.

Wszystkie laboratoria oceny nasion PIORiN oraz akredytowane laboratoria muszą pracować w oparciu o aktualne Przepisy ISTA. Dlatego istnieje konieczność corocznego tłumaczenia na język polski uzupełnień do Przepisów i wdrażania bieżących zagadnień metodycznych na szkoleniach.

 

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Dzięki realizacji zadania upowszechniana będzie wiedza z zakresu hodowli i nasiennictwa. Organy państwowe tj. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PIORiN otrzymają wsparcie w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Uzyskana wiedza będzie również narzędziem w promocji stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Wyniki będą uwzględniały prognozowanie kierunków rozwoju hodowli i produkcji nasiennej w kraju.

Upowszechnianie zmian w Przepisach ISTA będzie prowadzone na seminariach i szkoleniach dla analityków nasiennych z PIORiN i akredytowanych laboratoriów nasiennych oraz pracowników uczelni rolniczych i firm hodowlano-nasiennych. Program szkoleń lub warsztatów konsultowany będzie ze specjalistami PIORiN. Opracowywane i wydawane będą materiały szkoleniowe dotyczące aktualnych zagadnień metodyki oceny nasion.

 

Najnowsze wyniki

 • (12-13 kwietnia 2018) II tura szkolenia - Zmiany w przepisach ISTA 2018 oraz wybrane zagadnienia oceny nasion (SPS/03/2018)

 • (13-14 marca 2018) I tura szkolenia - Zmiany w przepisach ISTA 2018 oraz wybrane zagadnienia oceny nasion (SPS/03/2018)

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 5.1. w 2017 r.

 • (2017) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • (17-18 maja 2017) Metodyka oceny laboratoryjnej nasion wybranych roślin z rodziny bobowatych

 • (29-30.03.2017) II tura szkolenia - Zmiany w przepisach ISTA 2017

 • (21-22.03.2017) I tura szkolenia - Zmiany w przepisach ISTA 2017

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 5.1. w 2016 r.

 • (2016) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

 • (19-20.05.2016) Szkolenie - "Ocena wartości siewnej wybranych gatunków traw i roślin warzywnych oraz szkodliwości chwastów"

 • (10-11.03.2016) II tura szkolenia "Laboratoryjna ocena zbóż i charakterystyka szkodników magazynowych"

 • (01-02.03.2016) I tura szkolenia - "Laboratoryjna ocena zbóż i charakterystyka szkodników magazynowych"

 • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 5.1

 • Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 5.1. w 2015 r.

 • (2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

Ostatnie publikacje

 • Oleksiak T., 2017. Produkcja nasienna. Rynek Ziemniaka

 • Oleksiak T., Arseniuk E., Kraśniewska A., "Postęp hodowlany i jego wykorzystanie w polskim nasiennictwie". XIII Ogólniopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych". Zakopane 2017

 • Oleksiak T. 2017 Rynek nasion. Analizy Rynkowe. Rynek środków produkcji dla rolnictwa – stan i perspektywy. Nr 44, 35-42. ISSN 2081-8815

Aktualności

 • Rynek Nasion 2016

  Rynek Nasion 2016

 • Rynek Nasion 2015

  Rynek nasion