logo ihar

(2015) Wykaz referatów, publikacji i innych opracowań

1. Szkolenie Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego) 14.12.2015 r.

  1. Cieśla J. (IBB PAN). Wykład. „Metody screeningowe w wykrywaniu autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO - studium przypadku wykrywanie promotora 35S". Szkolenie - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego)
  2. Nowosielski J. Wykład. „Matrix approach – jako badanie przesiewowe do wykrywania nieautoryzowanych i autoryzowanych GMO”. Szkolenie - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego)
  3. Sowa S. Wykład. „Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO”. Szkolenie - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego)
  4. Żmijewska E. Wykład. „Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy”. Szkolenie - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego)
  5. Żurawska-Zajfert M. Wykład. „Walidacja metod wykrywania identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO”. Szkolenie - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego)
  6. Żurawska-Zajfert M. Wykład. „Wykrywanie identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym – wyzwania analityczne i interpretacja wyników”. Szkolenie - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego.