logo ihar

Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 4.2

Wymierne rezultaty realizowanych zadań:

  • Założono doświadczenie polowe z rzepakiem w dwóch lokalizacjach.
  • Opracowano i walidowano, określając granicę wykrywalności, do metody kontroli plantacji produkcyjnych kukurydzy.
  • Podniesiono kompetencje pracowników służb państwowych z zakresu GMO i analiz GMO. Cykl wykładów w trakcie szkolenia dla pracowników PIORIN i COBORU (17 osób) w dniu 14.12.2015 - Autoryzacja i wykrywanie GMO. (proces autoryzacji GMO w UE, ocena ryzyka środowiskowego, uprawy GM, metody wykrywania GMO ze szczególnym uwzględnieniem analiz materiału siewnego).
  • Podniesiono kompetencje pracowników Zakładu Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin IHAR-PIB z zakresu GMO i analiz GMO.

pliki do pobrania

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 4.2