logo ihar

Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 2.6

Wymierne rezultaty realizacji zadań:

  • W oparciu o wyniki sezonu wegetacyjnego, opracowano wymagania cieplne badanych odmian wykorzystując sumy temperatur efektywnych za okres wegetacji, co może być wskazówka do wyboru odmian i ich zaleceń do uprawy w określonych rejonach.
  • Badane odmiany soi charakteryzowało duże zróżnicowanie genotypowe szeregu cech, wyodrębniono dwie grupy wczesności wskazujące na zakres rejonów uprawy tych odmian.
  • Oceniane materiały hodowlane na wczesnym etapie reprezentują znaczny zakres zmienności wybranych cech użytkowych, co stwarza możliwość wykorzystania ich w praktycznej hodowli.

pliki do pobrania

  • Rozliczenie merytoryczne 2015 - Zadanie 2.6