logo ihar

(2015) Wykaz referatów, prezentacji i innych opracowań

1. Raport na temat alleli genów Pina i Pinb opisanych w literaturze i sekwencjach umieszczonych w bazach danych (NCBI, KOMUGI) wraz z ich charakterystyką twardości.
2. Raport na temat alleli genów Pina i Pinb występujących w polskich i zagranicznych odmianach pszenic wraz z ich charakterystyką twardości.

pliki do pobrania

  • Raport na temat alleli genów Pina i Pinb opisanych w literaturze i sekwencjach umieszczonych w bazach danych (NCBI, KOMUGI) wraz z ich charakterystyką twardości.

  • Raport na temat alleli genów Pina i Pinb występujących w polskich i zagranicznych odmianach pszenic wraz z ich charakterystyką twardości.