Close
Listopad 2022
P W Ś C P S N
« Lut    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Zadanie 5.2 Ocena wpływu stosowania kwalifikowanego materiału siewnego roślin zbożowych i ziemniaków na produkcję roślinną.


Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Cel zadania:

Celem głównym zadania będzie monitorowanie i ocena korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż i sadzeniaków w zróżnicowanych warunkach produkcji (warunki glebowe, agrotechniczne, rejonowe).

Cel główny realizowany będzie za pomocą dwóch celów szczegółowych:

  • Cel szczegółowy 1. Monitorowanie efektywności rolniczej i korzyści ekonomicznych wynikających ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego i korzystania z postępu biologicznego w hodowli zbóż w zmieniających się warunkach produkcji.
  • Cel szczegółowy 2. Prowadzenie ogólnokrajowej bazy danych o wartości agrotechnicznej i użytkowej odmian ziemniaka oraz wykorzystaniu postępu biologicznego w integrowanej ochronie i integrowanej produkcji ziemniaka w Polsce.

Uzasadnienie zadania:

Uzasadnieniem zadania jest ocena ekonomiczna efektów stosowania kwalifikowanego materiału siewnego, skuteczność wdrażania postępu biologicznego oraz praktyczny wpływ hodowli na plonowanie i efektywność produkcji zbóż. Badania przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem, danych ankietowych z gospodarstw, wyników badań odmianowych oraz bieżących notowań rynkowych materiału siewnego i ziarna zbóż.

Prowadzona będzie ogólnokrajowa baza danych o wartości agrotechnicznej i użytkowej odmian ziemniaka oraz wykorzystaniu postępu biologicznego w integrowanej ochronie i integrowanej produkcji zbóż i ziemniaka w Polsce.

Zastosowanie dobrego materiału siewnego stanowi pierwszy z niezbędnych warunków uzyskania dobrych zbiorów. Tymczasem w Polsce popyt na kwalifikowany materiał siewny jest bardzo niski i chociaż sprzedaż wzrosła nieco w ostatnich latach to i tak wg danych GUS udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż nie przekracza 15% zapotrzebowania na nasiona i jest znacznie niższy aniżeli w większości krajów Unii Europejskiej (UE). Polskępod tym względem wyprzedzają praktycznie wszystkie kraje Europy, a o ostatnie miejsce Polska konkuruje z Litwą i Grecją.

Kwalifikowany materiał siewny o sprawdzonych parametrach jakościowych umożliwia wdrażanie postępu biologicznego, jako nowoczesnej metody zwiększania bądź doskonalenia jakości produkcji roślinnej. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego pozwala na wprowadzanie nowych technologii uprawy i pełniejsze wykorzystanie warunków środowiska bez jego degradacji (np. dzięki możliwości ograniczenia liczby zabiegów chemicznych).

Korzystanie z kwalifikowanego materiału siewnego pozwala na osiąganie korzyści wynikających z jego dobrej wartości siewnej, zdrowotności i postępu hodowlanego. Kupując kwalifikowany materiał siewny, kupujemy jednocześnie nowe odmiany wytworzone przez hodowlę, zwiększamy produktywność uprawianych roślin, a także dostosowujemy jakość produkowanych płodów do zmieniających się wymagań rynkowych. Dobry materiał siewny to szansa na uzyskanie wyższych plonów o lepszej jakości, a w efekcie szansa na zwiększenie dochodów gospodarstwa.

Trudno zmienić ten stan bez zmian strukturalnych w polskim rolnictwie. Istnieje, bowiem silny, udokumentowany związek między poziomem zaopatrzenia w kwalifikowany materiał siewny a liczbą drobnych gospodarstw w kraju. Nie jest to specyfika wyłącznie polskich gospodarstw. Zależność ta jest także bardzo wyraźnie widoczna w badaniach ankietowych prowadzonych przez IHAR-PIB Radzików. W niewielkim uproszczeniu można stwierdzić, że im większe gospodarstwo tym większy udział kwalifikowanego materiału siewnego w produkcji.

Pozyskane podczas realizacji badań dane o wartości agrotechnicznej i użytkowej wszystkich wprowadzanych do praktyki nowych odmian zbóż i ziemniaka, na podstawie wielu doświadczeń polowych, przechowalniczych i laboratoryjnych, będą służyły jako podstawa do ich doboru odmian do uprawy w różnych systemach i kierunkach produkcji, warunków klimatyczno-glebowych miejsca produkcji, a także optymalnych warunków przechowywania i wykorzystania zbieranego plonu.

Corocznie będzie wydawana zaktualizowana Charakterystyka Odmian Ziemniaka, a także opracowywane będą instrukcje doboru odmian dla rolników i użytkowników ziemniaka, powstaną liczne publikacje upowszechnieniowe odmian i systemów produkcji ziemniaka. W sposób ciągły będzie aktualizowana metodyka integrowanej produkcji ziemniaka i po części różnych gatunków zbóż. Przeprowadzone zostaną szkolenia służb doradczych i samych producentów ziemniaka a także prowadzone będą działania promocyjne odmian na rynku ziemniaka jadalnego. Wyniki badań posłużą zwiększeniu efektywności produkcji i użytkowania ziemniaka.

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Wyniki będą wykorzystane w działaniach promujących stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego i technologii zrównoważonego rolnictwa. Posłużą do działań promujących wpływ stosowania kwalifikowanego materiału siewnego na poprawę wykorzystania efektów hodowli w praktyce,orazefektywności ekonomicznej produkcji roślinnej.

Badania posłużą do prowadzenia i poszerzania bazy danych o wartościach agrotechnicznych i użytkowych odmian strategicznych roślin rolniczych, jakimi są ziemniak i zboża. Wyniki będą też posłużą opracowaniu specjalistycznych technologii uprawy ziemniaka na różne kierunki użytkowania. Zakłada się, że realizacja celu 2 przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ziemniaka w Polsce, jako gatunku w jego wielokierunkowym wykorzystaniu na glebach lżejszych. Wyniki badań będą wykorzystane przede wszystkim przez producentów zbóż i ziemniaka. Zakłada się, że realizacja zadania, a w szczególności celu przyczyni się do odwrócenia spadku powierzchni uprawy ziemniaka, a także innych badanych roślin.

Skip to content