Close
Wrzesień 2023
P W Ś C P S N
« Lut    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Obszar tematyczny 5. Upowszechnianie wiedzy o hodowli roślin, nasiennictwie i nowych technologiach dla zrównoważonego rolnictwa.


Cel główny obszaru tematycznego:

Celem głównym obszaru jest gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących efektów prac hodowlanych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Będzie śledzona i analizowana sytuacja na rynku nasiennym, jego rozwój i funkcjonowanie. Zebrana wiedza dotycząca efektów hodowli i sytuacji na rynku nasiennym będzie przekazywana do wiadomości publicznej poprzez platformę internetową. Począwszy od roku 2017, przygotowywane będą kolekcje referencyjne nasion gatunków roślin użytkowych i roślin towarzyszących uprawom, które zostaną przekazane wojewódzkim inspektoratom ochrony roślin i nasiennictwa (WIORiN). Ponadto będą prowadzone szkolenia celem wdrażania ujednoliconych metod oceny wartości siewnej w laboratoriach nasiennych.

Charakterystyka obszaru tematycznego:

W realizacji obszaru tematycznego założono osiągnięcie następujących celów:

  1. wprowadzania innowacji na obszary wiejskie jako odpowiedź na zmieniające się tam warunki produkcji;
  2. zmniejszenie zagrożenia dla środowiska naturalnego i krajobrazu rolniczego oraz zachowanych zasobów dziedzictwa kulturowego jako wynik pogłębionego wykorzystania postępu biologicznego, ograniczenie i racjonalizację stosowania środków ochrony roślin i nawożenia mineralnego;
  3. wsparcie działania WIORiN poprzez przygotowanie kolekcji referencyjnych nasion gatunków roślin użytkowych 1 roślin towarzyszących uprawom;
  4. wkład do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm. l).

Zgodnie z art. 46 ust. l ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z 2013 r. poz. 865 oraz z 2015 r. poz. 1893) ocenę laboratoryjną materiału siewnego przeprowadza się zgodnie z metodyką IST A. Stąd istnieje konieczność przeprowadzania szkoleń w celu właściwej i jednolitej interpretacji nowych zagadnień. Wszystkie laboratoria WIORiN oraz akredytowane laboratoria dokonujące oceny nasion muszą pracować w oparciu o aktualne przepisy ISTA. Docelowym założeniem obszaru tematycznego jest promocja odmian roślin rolniczych o wysokiej wartości gospodarczej, w tym odporności i tolerancji na ważne gospodarczo stresy biotyczne i abiotyczne przydatnych do uprawy w zróżnicowanych glebowo-klimatycznych warunkach środowiska. Takie odmiany będą następnie zalecane do uprawy w integrowanych systemach rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego w różnych regionach kraju, m.in. przez umieszczanie informacji na stronie internetowej IHAR-PIB. Działania realizowane w ramach obszaru stanowią wsparcie dla funkcjonowania WIORiN przez przekazanie kolekcji referencyjnych nasion gatunków roślin użytkowych i roślin towarzyszących uprawom. Kolekcje referencyjne są niezbędnym narzędziem w pracy laboratoriów nasiennych wykonujących ocenę czystości prób nasion.”

Skip to content