Close
Listopad 2022
P W Ś C P S N
« Lut    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Zadanie 4.1 Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów.


Wykonawca:

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie.

Cel zadania:

Zasadniczym celem zadania jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod umożliwiających wsparcie działań państwowych służb kontrolnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie analiz genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Stworzenie efektywnych systemów służących wykrywaniu, identyfikacji i ilościowemu oznaczaniu autoryzowanych i nieautoryzowanych w Unii Europejskiej i Polsce genetycznie zmodyfikowanych organizmów oraz podniesienie potencjału państwowych służb podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w szczególności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakresie kontroli genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Transfer wiedzy i innowacji przyczyni się do zwiększenia efektywności działania państwaw zakresie ochrony polskiego i europejskiego rynku.

Uzasadnienie zadania:

Funkcjonowanie Referencyjnego Laboratorium Kontroli Organizmów Genetycznie Modyfikowanych ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa biologicznego w Polsce i całej Unii Europejskiej. Wymagania dotycząceanaliz GMO i produktów GMO, a także ich monitoringu zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 50/220/EWG (Dz. Urz. UE L 106 z 17.04.2001, str. 1,z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str.77), rozporządzeniu(WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432) oraz rozporządzeniu (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącym możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie orazmożliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającym dyrektywę 2001/18/WE (Dz. Urz. UE L 268 z18.10.2003, str. 24, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 455).

Wykorzystanie wyników w praktyce:

Realizacja zadania umożliwi sprawne i oparte o najnowsze osiągnięcia nauki działania państwowych służb kontrolnych w zakresie kontroli genetycznie zmodyfikowanych organizmów. Poprzez transfer wiedzy i innowacji do praktycznych zastosowań na rynku zwiększona zostanie efektywność działań państwowych służb podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w szczególności Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakresie kontroli genetycznie zmodyfikowanych organizmów.

Skip to content