logo ihar

Ulotki i materiały promujące Obszar Tematyczny 1

ic biology

Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych
 -Materiały Promocyjne -


Założenia Obszaru 1

  BANK GENÓW W OCHRONIE BIORÓŻNORODNOŚCI > Pobierz <
  ZASOBY GENOWE ROŚLIN > Pobierz <
 

 Kolekcje roślin rolniczych objęte programem i ich waloryzacja

 BANK GENÓW ZIEMNIAKA IN VITRO > Pobierz <
 CHRONIONE ROŚLINY ZIELARSKIE W UPRAWACH > Pobierz <
 KOLEKCJA GROCHÓW, ŁUBINÓW I SERADELI > Pobierz <
 KOLEKCJA OWSA > Pobierz <
 KOLEKCJA PSZENŻYTA I PSZENICY TWARDEJ > Pobierz <
 KOLEKCJA ZASOBÓW GENOWYCH KUKURYDZY > Pobierz <
 KOLEKCJA ZASOBÓW GENOWYCH MARGINALNYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH > Pobierz <
 KOLEKCJA ZASOBÓW GENOWYCH BURAKA > Pobierz <
 KOLEKCJA ZASOBÓW GENOWYCH PSZENICY OZIMEJ I JAREJ > Pobierz <
 KOLEKCJA ZASOBÓW GENOWYCH ŻYTA > Pobierz <
 KOLEKCJA ZIEMNIAKA DIPLOIDALNEGO > Pobierz <
 KONOPIE SIEWNE - GROMADZENIE I UTRZYMYWANIE > Pobierz <
 OCHRONA ROŚLINNYCH ZASOBÓW GENOWYCH > Pobierz <
 PARAMETRY POLSKICH ODMIAN FASOLI > Pobierz <
 REGENERACJA ZASOBÓW GENOWYCH TRAW > Pobierz <
 ROŚLINY UŻYTKOWE W REKULTYWACJI > Pobierz <
 RÓŻNORODNOŚĆ ODMIAN JĘCZMIENIA JAREGO I OZIMEGO > Pobierz <
 ZASOBY GENOWE LNU > Pobierz <
 ZASOBY GENOWE ROŚLIN LECZNICZYCH I AROMATYCZNYCH > Pobierz <
 ZASOBY GENOWE TYTONIU I CHMIELU > Pobierz <
 KOLEKCJA I WYKORZYSTANIE DZIKICH GATUNKÓW POKREWNYCH ROŚLIN UPRAWNYCH > Pobierz <
 

Badania molekularne na rzecz banku genów

  BADANIA MOLEKULARNE NA RZECZ BANKU GENÓW > Pobierz <
 

Zamówienia obiektów z Centralnej Przechowalni Nasion

  CENTRALNA DŁUGOTERMINOWA PRZECHOWALNIA NASION > Pobierz <
  ZAMÓW OBIEKTY BANKU GENÓW PRZEZ INTERNET > Pobierz <
 

Reintrodukcja starych odmian oraz inne działania w ramach Obszaru 1

  DAWNE ODMIANY ROŚLIN ROLNICZYCH > Pobierz <
  STARE ODMIANY KUKURYDZY ŹRÓDŁEM BIORÓŻNORODNOŚCI > Pobierz <