Close

ZESTAW PREZENTACJI PODSUMOWUJĄCYCH ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH ZADANIA 1.6: „POSZERZENIE RÓŻNORODNOŚCI GATUNKÓW I ODMIAN ROLNICZYCH I ZIELARSKICH A TAKŻE INNYCH ROŚLIN WYSTĘPUJĄCYCH W SYSTEMACH ROLNICZYCH”

Poniższy zestaw prezentacji podsumowuje zagadnienie dotyczące „Poszerzenie różnorodności gatunków i odmian rolniczych i zielarskich, a także innych roślin występujących w systemach rolniczych”. Prezentacje te służą szerszemu rozpowszechnieniu tematu. Zwiększenie palety dawnych gatunków i odmian jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa żywnościowego. Dawne gatunki i odmiany mają szansę być ważnym elementem niskonakładowego, a także ekologicznego rolnictwa. Ich jakość i stabilne plonowanie powinny zainteresować konsumentów, a co za tym idzie – rolników. W przypadku pytań, w prezentacjach podane są dane kontaktowe do autorów.

PREZENTACJE:

  1. Dawne odmiany roślin rolniczych – Historia (Denise F. Dostatny)
  2. Bank Genów – udostępnianie zasobów genowych roślin rolniczych (Denise F. Dostatny)
  3. Dawne odmiany, jako źródła bioróżnorodności w uprawie kukurydzy (Monika Żurek)
  4. Kulinarne wykorzystanie dawnych odmian i gatunków roślin uprawnych (Monika Żurek)
  5. Procedury rejestracji odmian regionalnych i amatorskich oraz odmian tradycyjnych (Alicja Rutkowska-Łoś)
  6. Realizacja Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020 (Barbara Sazońska)
  7. Bioróżnorodność obszarów wiejskich a przeciwdziałanie niekorzystnym efektom zmian klimatu (Grzegorz Żurek)
Skip to content