Close

Zalecenia agrotechniczne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się bakterii Cs

opierają się w dużym stopniu na przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej i należą do nich:

  1. Stosowanie zdrowego materiału sadzeniakowego
  2. Zmianowanie gatunków roślin w uprawie z ziemniakiem
  3. Zwalczanie samosiewów ziemniaka
  4. Unikanie uszkodzeń mechanicznych bulw
  5. Racjonalne nawożenie i nawadnianie
  6. Zaleca się, nie stosowanie świeżego, niekompostowanego obornika
  7. Lustracja plantacji
  8. Odpowiednie składowanie odpadowych bulw ziemniaka
  9. Odpowiednia utylizacja porażonych przez Cs bulw ziemniaka

Broszura (.pdf)

Opracowanie:
mgr Milena Pietraszko
w ramach Zad. 3.1 pt. „Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych” Programu Wieloletniego IHAR-PIB 2015-2020.

Skip to content