Close

Warunku koegzystencji różnych typów odmian rzepaku ozimego

Opracowanie na podstawie wyników badań w Programie Wieloletnim IHAR PIB 2015-2020 wykonanych w Zakładzie Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych oraz Samodzielnej Pracowni Stresów Środowiskowych Roślin Oleistych.

OBSZAR 4. Zachowanie czystości produkcji i bezpieczeństwo żywności wobec obecności w systemach rolniczych produktów genetycznie zmodyfikowanych

Zadanie 4.3 Oszacowanie możliwości koegzystencji upraw różnych typów odmian rzepaku ozimego w warunkach agroklimatycznych Polski

Cel główny:

opracowanie metod uprawy różnych typów odmian rzepaku ozimego (odmiany o różnych cechach jakościowych nasion) w warunkach produkcyjnych dla zapewnienia produkcji surowca do przerobu o odpowiedniej, zamawianej jakości.

Cele szczegółowe:

  • badanie przepływu genów poprzez pyłek i nasiona;
  • badanie odmian i linii hodowlanych pod względem zdolności do pierwotnego i wtórnego stanu spoczynku;
  • opracowanie optymalnej technologii uprawy dla warunków koegzystencji różnych typów odmian

Ulotka (.pdf)

Skip to content