Close

Uzupełnienie dotychczasowych zaleceń dotyczących zachowania i poszerzenia bioróżnorodności w uprawach polowych roślin rolniczych ( a także ich ocena i weryfikacja w praktyce). (2020r.)”

Orłowski Grzegorz – „Znaczenie bioróżnorodności zbiorowisk chwastów pól uprawnych dla zachowania bazy pokarmowej ptaków: Rola indywidualnych gatunków chwastów”

Uzupełnienie dotychczasowych zaleceń dotyczących zachowania i poszerzenia bioróżnorodności w uprawach polowych roślin rolniczych ( a także ich ocena i weryfikacja w praktyce). (2020r.)

Skip to content