Close

Ulotki informacyjno-upowszechnieniowe zad. 2.4 PW

Badania prowadzono w ramach zadania 2.4 „Poszerzanie puli genetycznej buraka cukrowego przez doskonalenie procesu gynogenezy oraz podnoszenie odporności na wirus nekrotycznego  żółknięcia nerwów i tolerancji na suszę ”, ujętego w Programie Wieloletnim IHAR-PIB 2015-2020, koordynowanym przez MRiRW.

 

Skip to content