Close

Szkolenie (8.10.2015) dla pracowników COBORU i Inspekcji z technik hodowlanych i wprowadzania zakazów stosowania GMO

Data szkolenia:

8.12.2015 r.

Tematyka szkolenia:

Techniki hodowlane i wprowadzanie zakazów stosowania GMO

GMO w hodowli roślin + nowe techniki hodowlane (asymetryczna i asynchroniczna autoryzacja GMO, nowe techniki hodowlane, możliwości wprowadzania zakazów, kontrola plantacji produkcyjnych).

Szczegółowy program szkolenia:

  1. GMO w pigułce oraz genetycznie zmodyfikowane uprawy na świecie. 30 min. prof. dr hab. Janusz Zimny (10.00-10.30)
  2. Metody wykrywania genetycznie zmodyfikowanych organizmów. 30 min. mgr Katarzyna Grelewska-Nowotko (10.30-11.00)

Przerwa kawowa: 11.00-11.30

  1. Nieautoryzowane GMO – problem dla hodowli? Studium przypadku – len. 30 min. dr Sławomir Sowa (11.30-12.00)
  2. Matrix approach – jako badanie przesiewowe do wykrywania nieautoryzowanych i autoryzowanych GMO. 30 min. mgr Jarosław Nowosielski (12.00-12.30)

Przerwa obiadowa: 12.30-13.30

  1. Nowe techniki hodowlane w świetle aktualnych wymagań prawnych. 30 min. dr Sławomir Sowa (13.30-14.00)
  2. Zakazy stosowania GMO w świetle prawa europejskiego i krajowego. 45 min. mgr Tomasz Zimny (14.00-14.45)
  3. Dyskusja (14.45-15.15)

 

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content