Close

Raport na temat zastosowania współczynnika dynamiki infekcji po zakażeniu Puccinia triticina w liniach pszenicy z odpornością typu APR potencjalnie przydatnego w przewidywaniu takiej odporności w nowych, nieznanych liniach / odmianach.

Raport na temat zastosowania współczynnika dynamiki infekcji po zakażeniu Puccinia triticina w liniach pszenicy z odpornością typu APR potencjalnie przydatnego w przewidywaniu takiej odporności w nowych, nieznanych liniach / odmianach.

Dmochowska-Boguta M., Werecki P., Orczyk W.

Skip to content