Close

Raport na temat identyfikacji izolatów grzyba S. endobioticum w Polsce.

Wykonany w ramach zadania 3.1 „Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji organizmów szkodliwych i kwarantannowych ziemniaka” i celu 3.1.2: „Śledzenie zmian wirulencji patotypów w populacji grzyba Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. oraz populacjach nicieni (Globodera rostochiensis, Globodera pallida) na terenie Polski”

Raport 2020

Skip to content