Close

Procedury czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz pomieszczeń wykorzystywanych w czasie produkcji ziemniaków, służące zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się Clavibacter sepedonicus

Zachowanie odpowiedniej higieny w miejscu produkcji i przetwarzania ziemniaków jest podstawą jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarstwa rolnego i zakładu przetwórczego. Dobór odpowiedniej metody, preparatu chemicznego, częstotliwości wykonywania zabiegów czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z wymogami nie jest sprawą łatwą, a wykonanie ich powinno być udokumentowane. Kolejność wykonywanych czynności czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń, pomieszczeń powinna być zgodna z ogólnie przyjętym schematem.

broszura (.pdf)

Skip to content