Close

Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 5.2. w 2016 r.

Wnioski dla praktyki:

 • Plonowanie badanych odmian na lekkiej glebie i w warunkach klimatycznych okresu wegetacji 2016 roku było generalnie wysokie ale jednocześnie bardzo zróżnicowane i wahało się od 26 do 80 ton/ha
 • Udowodniono, że odmiany polskiej hodowli w większości przypadków wyżej plonowały od odmian hodowli zagranicznych, a szczególnie od odmian z katalogu CCA
 • Udział plonu handlowego w plonie ogólnym był średnio dla badanych odmian niski i wynosił około 75%
 • Określono dla 19 odmian długość okres spoczynku bulw, a dla 11 istotne parametry dla kształtowania architektury łanu
 • Odmiany Oberon, Ignacy i Jurata polecane są do produkcji ekologicznej
 • Dla 17 nowych odmian określono zróżnicowane wymagania nawozowe N (małe średnie, duże)
 • Stwierdzono, że odmiany Mazur i Belmonda są odporne na powschodowe stosowanie metrybuzyny
 • Stwierdzono, że większość badanych odmian (19) ze zbioru 2015 roku odznaczało dobrą przechowywalnością
 • Opracowanie upowszechnieniowe: Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka, Wyd. XIX, Jadwisin 2016 – 1 (wersja papierowa i elektroniczna)
 • Liczba publikacji naukowych i popularno-naukowych w czasopismach – 9
 • Przeprowadzone szkolenia – 9
 • Udział w konferencjach z referatami – 5

 

PLIKI DO POBRANIA

Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 5.2. w 2016 r.

Skip to content