Close

Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.2. w 2016 r.

Cel zadania

Celem zadania jest monitorowanie zmian w patogeniczności populacji grzybów (Blumeria graminis, Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Puccinia hordei) wywołujących ważne gospodarczo choroby zbóż:

  • §pszenica i pszenżyto – Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Blumeria graminis – czynniki sprawcze rdzy brunatnej, żółtej i mączniaka prawdziwego,
  • §jęczmień – Blumeria graminis, Puccinia hordei – czynniki sprawcze, odpowiednio, mączniaka jęczmienia i rdzy karłowej.

Zakres prac – 2016 r.

  1. Zebranie w różnych rejonach Polski próbek roślin (pszenicy, pszenżyta i jęczmienia) porażonych przez patogeniczne grzyby – Puccinia triticina, Puccinia striiformis, Blumeria graminis i Puccinia hordei do określenia struktury i dynamiki zmian frekwencji genów patogeniczności w populacjach grzybów chorobotwórczych dla zbóż.
  2. Określenie zakresu patogeniczności populacjach zebranych w roku 2015 w stosunku do zestawu odmian testowych o znanych uwarunkowaniach genetycznych odporności na poszczególne choroby (8 układów chorobowych).
  3. Opracowanie informacji dla rolników, hodowców i służb doradczych o patogeniczności badanych grzybów chorobotwórczych dla zbóż.

 

PLIKI DO POBRANIA

Prezentacja podsumowująca wykonanie zadania 3.2. w 2016 r.

Skip to content