Close

Ostka Kleszczewska – opis odmiany z zaleceniami uprawowymi

OPIS:
odmiana pszenicy jarej zarejestrowana w 1953 roku. W doświadczeniach uzyskiwała plon na poziomie 4,4 t/ha (bez ochrony) do 6,25 t/ha (z ochroną fungicyd plus retardant).

MORFOLOGIA:
u ostki tej występuje kłos ościsty, luźny, długi, barwy białej, kształtu piramidalnego, nalot woskowy na kłosie słaby, barwa ziarna czerwona. Ości długie, białe, odstające. Wyniki Ostki Kleszczewskiej uzyskane w doświadczeniu w Kończewicach w 2020 roku: wysokość roślin 103 cm, rośliny wykłosiły się w 166 dniu roku.

CECHY GOSPODARCZE:
Odmiana średnio-wczesna, odporna na suszę i rdzę, nieodporna na głownię i wyleganie.
Obserwacje chorób, wschodów i wylegania z 2020 r. w Kończewicach w skali 1-9: wschody- 9, mączniak- 7, septorioza liści- 6,5 , septorioza kłosa- 6, brunatna plamistość liści- 9, fuzarioza kłosa- 9, wyleganie (przed zbiorem)- 9.
MTZ- 48,5 g , gęstość- 78,4 kg/hl, zawartość w % białko- 16,7, gluten- 34,8 , skrobia- 55,1. Liczba sedymentacji- 56.

ZALECENIA UPRAWOWE:
Orkę przedzimową wykonuje się niezbyt późno na głębokość 20-25 cm i pozostawia na zimę. Wiosną zabiegi należy rozpocząć od włókowania lub bronowania co zmniejsza parowanie i przyspiesza ogrzewanie gleby. Przed siewem najlepiej zastosować agregat uprawowy i wał strunowy.
Siew: Wymaga bardzo wczesnego terminu siewu, co pozwala na silne się ukorzenienie, co z kolei przekłada się na odporność na niekorzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji. Siew należy wykonać, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm wynosi 2,5-5 stopni Celsjusza, okres ten przypada najczęściej między 15-25 marca. Dopuszcza się również wysiew w pierwszych dniach kwietnia. Przy optymalnym terminie siewu zaleca się wysiew 190-210 kg/ha, w przypadku opóźnienia w siewie należy normę wysiewu zwiększyć o 10%.

OSTKA KLESZCZEWSKA-zalecenia uprawowe

Skip to content