Close

Ostka Chłopicka – opis odmiany z zaleceniami uprawowymi

OPIS:
Pszenica zwyczajna jara. Początek uprawy- w okresie międzywojennym, koniec uprawy- 1968.

MORFOLOGIA:
Pszenica jara o kłosie ościstym. Wysokość roślin około 120 cm, długość kłosa 12cm, liczba ziaren w kłosie – 24, Odporność na mączniaka i rdzę brunatną średnia, septoriozę liści mała, rdzę żółtą duża. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia (37g). Termin kłoszenia średnio wczesny, dojrzewania późny.

CECHY GOSPODARCZE:
Wymaga gleb dobrze utrzymujących wodę, a więc zwięźlejszych. Możliwa jest uprawa na glebach lżejszych jednak w tym wypadku o plonie znacząco decyduje ilość i rozkład opadów oraz kultura gleby. Odmiana podobnie jak większość pszenic jarych plonuje wysoko na kompleksach gleb pszennych. Na glebach lżejszych, gliniasto-piaszczystych, mających zwięźlejsze podglebie również możliwe jest uzyskanie zadowalających ponów. Pszenica jara najlepiej plonuje przy pH gleby. w granicach 6,5-7,0.

ZALECENIA UPRAWOWE:
Orkę przedzimową wykonuje się niezbyt późno na głębokość 20-25 cm i pozostawia na zimę. Wiosną zabiegi należy rozpocząć od włókowania lub bronowania co zmniejsza parowanie i przyspiesza ogrzewanie gleby. Przed siewem najlepiej zastosować agregat uprawowy i wał strunowy.

Siew: Wymaga bardzo wczesnego terminu siewu, co pozwala na silne się ukorzenienie, co z kolei przekłada się na odporność na niekorzystne warunki pogodowe w okresie wegetacji. Siew należy wykonać, gdy temperatura gleby na głębokości 5 cm wynosi 2,5-5 stopni Celsjusza, okres ten przypada najczęściej między 15-25 marca. Dopuszcza się również wysiew w pierwszych dniach kwietnia. Przy optymalnym terminie siewu zaleca się wysiew 190-210 kg/ha, w przypadku opóźnienia w siewie należy normę wysiewu zwiększyć o 10%.
Zniszczenia kiełkujących siewek chwastów oraz poprawy stosunków wodno – powietrznych należy dokonać poprzez bronowanie. Pierwsze w przypadku zaskorupienia gleby należy przeprowadzić w fazie 1 liścia, następnie w fazie 4 liści i powtarzać w odstępach 1 – 2 tygodniowych aż do początku strzelania w źdźbło. Zabieg bronowania wykonuje się w kierunku poprzecznym lub ukośnym do siewu. Bronę należy dostosować do fazy rozwojowej oraz ciężkości gleby.

Zbiór: Zbioru dokonuje się kombajnem w fazie dojrzałości pełnej. Opóźnienie terminu zbioru powoduje straty związane osypywaniem ziarna.

OSTKA CHŁOPICKA- zalecenia uprawowe

Skip to content