Close

Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej za okres 1.01.-31.12.2020 roku zad 3.1

 Liczba opracowań, publikacji i działań propagujących piśmiennictwo w zakresie wdrażania postępu biologicznego w produkcji roślinnej za okres
1.01.-31.12.2020 roku:

 Wykaz publikacji (z nr stron lub w druku):

 

Lp. Nr zadania Autorzy, rok, tytuł, nazwa czasopisma, tom, strony
1. 3.1 Schepers H., Hausladen H., Hansen J.G., Abuley I.K., Andersson I.A.B., Liljeroth E., Edin E., Bain R., Kennedy C., Ritchie F., Gaucher D., Bugiani R., Ivanović Ž., Hermeziu M., Kildea S., Filippov A., Kuznetsova M., Hannukkala A., Eikemo H.,  Osowski J., Puidet B., Kiiker R., Musa T., Sullam K.,  A., Ronis A., Vogelaar K., Vanhaverbeke P. 2017. Epidemics and control of early & late blight, 2017 & 2018 in Europe. In: PAGV – Special Report no. 19 Proceedings of the seventeeth EuroBlight Workshop York – United Kingdom 12 – 15 May 2019 Eds Shepers H.T.A.M. Wageningen University & Research: 11 – 33.

 

2. 3.1 Adolf B., Andrade-Piedra J., Molina F.B., Przetakiewicz J., Hausladen H., Kromann P., Lees A., Lindqvist-Kreuze H., Perez W., Secor GA. 2020. Fungal, Oomycete, and Plasmodiophorid Diseases of Potato. In: Campos H., Ortiz O. (eds) The Potato Crop. Springer, Cham pp 307-350.
3. 3.1 Janiszewska M., Sobkowiak S., Stefańczyk E., Śliwka J., Population Structure of     Phytophthora infestans from a Single Location in Poland Over a Long Period of Time in Context of Weather Conditions.2020. Microbial Ecology.
4. 3.1 Yin Z, Xie F, Michalak K, Pawełkowicz M, Zhang B, Murawska Z, Lebecka R, Zimnoch-Guzowska E (2017) Potato cultivar Etola exhibits hypersensitive resistance to PVYNTN and partial resistance to PVYZ-NTN and PVYN-Wi strains and strain-specific alterations of certain host miRNAs might correlate with symptom severity. Plant Pathol. 66: 539-550.
5. 3.1 Lebecka R. i Michalak K. (2020) Laboratoryjna ocena agresywności bakterii pektynolitycznych izolowanych z roślin i bulw ziemniaka wykazujących objawy chorobowe. Ziemniak Polski 4: 33-39

 

Wykaz innych opracowań:

Lp. Nr zadania  
1. 3.1.2. Certyfikat identyfikacji patotypu Ro1 G. rostochiensis (próby #17/2019; #25/2019; #64/2019)
2. 3.1.2. Przekazanie do WIORIN Poznań patotypów Ro4 i Pa3
3. 3.1.2 Przekazanie do WIORIN Gorzów Wlkp. Patotypów Ro1 i Pa1
4. 3.1.4 Zalecenia agrotechniczne przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się bakterii Cs
5. 3.1.4 Procedury czyszczenia i dezynfekcji maszyn, urządzeń oraz pomieszczeń wykorzystywanych w czasie produkcji ziemniaków, służących zwalczeniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

 

Wykaz szkoleń, konsultacji:

L.p. Nr zadania Data szkolenia Dla jakiej instytucji Temat szkolenia Liczba osób uczestniczących
1. 3.1.3 27.02.2020 Hodowle ziemniaka, firmy nasienne, ODR, WIORiN, producenci ziemniaka Strategia ochrony łanu przed chorobami w suchych latach, z uwzględnieniem zmniejszającej się liczby s.cz. oraz uodparniania się patogenów 300
2.          
3.          
4.          
5.          

 

Skip to content