Close

Forycka A., Adamczak A., Kitkowska S., Gryszczyńska A., Zalińska H., Buchwald W. 2015. „Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne Helichrysum arenarium w kontekście ochrony in situ i ex situ gatunków wczesnych etapów sukcesji”. Konferencja pt.: Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych. XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów 9-11.06.2015 r. w Lublinie. Streszczenie posteru: 40-41

 

PLIKI DO POBRANIA

Forycka A., Adamczak A., Kitkowska S., Gryszczyńska A., Zalińska H., Buchwald W. 2015. „Zróżnicowanie wewnątrz- i międzypopulacyjne Helichrysum arenarium w kontekście ochrony in situ i ex situ gatunków wczesnych etapów sukcesji”. Konferencja pt.: Społeczne, ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania współczesnych ogrodów botanicznych. XLIV Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów 9-11.06.2015 r. w Lublinie. Streszczenie posteru: 40-41

Skip to content