Close

Fasola Prosna – opis odmiany z zaleceniami uprawowymi

MORFOLOGIA:
należy do odmian karłowych i osiąga wysokość od 55 do 65 cm. Aby była gotowa do zbioru plonu, potrzeba ok. 110 dni wegetacji, co klasyfikuje ją jako średnio-wczesną odmianę. Łodyga sztywna, rozgałęziona, kwiaty koloru białego, strąki proste do lekko zakrzywionych, w fazie dojrzałości barwy kremowej o gładkiej powierzchni, równomiernie dojrzewające, łatwe do wymłócania. Nasiona białe, cylindryczne, okrywa nasienna matowa z wyraźnym żyłkowaniem o masie 1000 sztuk do 450g.

CECHY GOSPODARCZE:
odmiany fasoli na nasiona dojrzewają od połowy sierpnia. Rośliny są zbierane ręcznie a z plantacji towarowych są ścinane i pozostawiane w polu na kilka dni do przeschnięcia. Do omłotu fasoli używa się młocarni przystosowanej do zbioru roślin strączkowych. Po zbiorze na użytek gospodarstwa domowego nasiona do konsumpcji przetrzymać w temperaturze -10°C (zamrażarka) przez 12 godzin lub w temp. 65°C (piekarnik) przez 1 godzinę.

ZALECENIA UPRAWOWE.
Fasola kiełkuje w temperaturze 10°C, a wschodzi przy 15–20°C. Optymalna temperatura dla wzrostu roślin wynosi 20 – 25°C. Utrzymująca się przez dłuższy czas temperatura poniżej 15°C i powyżej 30°C niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój fasoli, powodując ograniczenie kwitnienia, opadanie kwiatów i słabe zawiązywanie strąków. Do uprawy odpowiednie są wszystkie gleby ciepłe, próchniczne, szybko się nagrzewające, o dobrych stosunkach wodno-powietrznych i odczynie zbliżonym do obojętnego.

Nawożenie.
Jesienią lub wczesną wiosną stosujemy nawożenie mineralne w ilości (w kg/ha): 60–80 P2O5; 50–100 K2O a przed siewem 30 kg N. Fasola jest bardzo wrażliwa na niedobór mikroelementów – boru, molibdenu i manganu. W uprawie amatorskiej stosujemy nawożenie mineralne w dawce 0,3 kg superfosfatu i 0,2 kg soli potasowej na powierzchnię 10 m2. Na gorszych stanowiskach i słabych glebach nawozimy azotem w dawce 0,1-0,2 kg saletry amonowej na 10 m2. Dobrze jest stosować nawóz wieloskładnikowy np. Polifoska (0,3-0,4 kg na 10 m2).
Przygotowanie gleby. Konieczne jest wykonanie głębokiej orki przedzimowej, a wczesną wiosną – włókowania, w celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci oraz zniszczenia chwastów. Po wysianiu nawozów azotowych przeprowadza się kultywatorowanie i bronowanie. W razie potrzeby przed siewem można zastosować glebogryzarkę.
Wysiew nasion. Nasiona fasoli powinny być zaprawione przeciwko szkodnikom i patogenom glebowym. Korzystne jest szczepienie nitraginą, zwłaszcza gdy fasola jest uprawiana na danym polu po raz pierwszy. Termin siewu przypada między 10 a 15 maja. Norma wysiewu dla fasoli zwykłej wynosi 100–150 kg/ha. Nasiona fasoli wysiewa się co 5-8 cm w rzędach oddalonych od siebie o 30–40 cm. Głębokość siewu powinna wynosić 2–5 cm. Umieszczanie nasion na większej głębokości (4–5 cm) jest konieczne, jeśli używa się herbicydów.

Pielęgnacja plantacji.
Ponieważ fasola jest wrażliwa na zaskorupianie gleby, stąd ważnym zabiegiem jest spulchnianie międzyrzędzi, co można połączyć ze zwalczaniem chwastów. Plantacje fasoli zazwyczaj odchwaszcza się 3-krotnie: po wschodach roślin, przed kwitnieniem oraz około miesiąca po kwitnieniu. Na dużych powierzchniach stosuje się w tym celu herbicydy, zgodnie z zaleceniami programu ochrony. W rejonach intensywnej uprawy tego warzywa istnieje ryzyko wystąpienia strąkowca fasolowego, konieczne jest więc wykonywanie profilaktycznych zabiegów ochrony w początkowym okresie dojrzewania strąków.

FASOLA PROSNA- zalecenia uprawowe

Skip to content