Close

Fasola Mela – opis odmiany z zaleceniami uprawowymi

MORFOLOGIA:
należy do odmian karłowych i osiąga wysokość od 40 do 50 cm. Aby była gotowa do zbioru plonu, potrzeba ok. 100 dni wegetacji, co klasyfikuje ją jako odmianę wczesną. Roślina przybiera formę wzniesioną, a jej pędy są dosyć sztywne, kwiaty koloru białego, strąki lekko zakrzywione. Nasiona białe, owalne, okrywa nasienna matowa z delikatnie zaznaczonymi żyłkami o masie 1000 sztuk do 200g.

CECHY GOSPODARCZE:
przydatna do uprawy amatorskiej oraz produkcji towarowej konwencjonalnej i ekologicznej z przeznaczeniem do przetwórstwa.
Ceniona była przede wszystkim za wysokie plonowanie oraz odporność na choroby. Jej inną zaletą jest równomierne dojrzewanie, ułatwiające zbiór. Nasiona o szerokim zastosowaniu w gospodarstwie domowym, najpowszechniej wykorzystywane do rożnego rodzaju sałatek oraz na zupę. Można ją również dodawać do duszenia mięsa, a nawet robić z niej pyszne kotlety.

ZALECENIA UPRAWOWE.
Fasola kiełkuje w temperaturze 10°C, a wschodzi przy 15–20°C. Optymalna temperatura dla wzrostu roślin wynosi 20 – 25°C. Utrzymująca się przez dłuższy czas temperatura poniżej 15°C i powyżej 30°C niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój fasoli, powodując ograniczenie kwitnienia, opadanie kwiatów i słabe zawiązywanie strąków. Do uprawy odpowiednie są wszystkie gleby ciepłe, próchniczne, szybko się nagrzewające, o dobrych stosunkach wodno-powietrznych i odczynie zbliżonym do obojętnego.

Nawożenie.
Jesienią lub wczesną wiosną stosujemy nawożenie mineralne w ilości (w kg/ha): 60–80 P2O5; 50–100 K2O a przed siewem 30 kg N. Fasola jest bardzo wrażliwa na niedobór mikroelementów – boru, molibdenu i manganu. W uprawie amatorskiej stosujemy nawożenie mineralne w dawce 0,3 kg superfosfatu i 0,2 kg soli potasowej na powierzchnię 10 m2. Na gorszych stanowiskach i słabych glebach nawozimy azotem w dawce 0,1-0,2 kg saletry amonowej na 10 msup>2. Dobrze jest stosować nawóz wieloskładnikowy np. Polifoska (0,3-0,4 kg na 10 msup>2).
Przygotowanie gleby. Konieczne jest wykonanie głębokiej orki przedzimowej, a wczesną wiosną – włókowania, w celu zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci oraz zniszczenia chwastów. Po wysianiu nawozów azotowych przeprowadza się kultywatorowanie i bronowanie. W razie potrzeby przed siewem można zastosować glebogryzarkę.
Wysiew nasion. Nasiona fasoli powinny być zaprawione przeciwko szkodnikom i patogenom glebowym. Korzystne jest szczepienie nitraginą, zwłaszcza gdy fasola jest uprawiana na danym polu po raz pierwszy. Termin siewu przypada między 10 a 15 maja. Norma wysiewu wynosi 70-90 kg/ha. Nasiona fasoli wysiewa się co 5-8 cm w rzędach oddalonych od siebie o 30–40 cm. Głębokość siewu powinna wynosić 2–5 cm. Umieszczanie nasion na większej głębokości (4–5 cm) jest konieczne, jeśli używa się herbicydów.

Pielęgnacja plantacji.
Ponieważ fasola jest wrażliwa na zaskorupianie gleby, stąd ważnym zabiegiem jest spulchnianie międzyrzędzi, co można połączyć ze zwalczaniem chwastów. Plantacje fasoli zazwyczaj odchwaszcza się 3-krotnie: po wschodach roślin, przed kwitnieniem oraz około miesiąca po kwitnieniu. Na dużych powierzchniach stosuje się w tym celu herbicydy, zgodnie z zaleceniami programu ochrony. W rejonach intensywnej uprawy tego warzywa istnieje ryzyko wystąpienia strąkowca fasolowego, konieczne jest więc wykonywanie profilaktycznych zabiegów ochrony w początkowym okresie dojrzewania strąków.

FASOLA MELA- zalecenia uprawowe

Skip to content