Close

D. Dziubińska, W. Podyma „Materiały kolekcyjne owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych”

D. Dziubińska, W. Podyma „Materiały kolekcyjne owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych”

Owies jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych na świecie. Ziarno owsa znajduje zastosowanie w produkcji żywności, pasz oraz w przemyśle. W celu zachowania różnorodności gatunków owsa w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych powstała kolekcja obejmująca zarówno uprawne jak i dzikie jego formy. Zadaniem kolekcji jest zarówno gromadzenie jak również ocena i charakterystyka zebranych obiektów.

Pełne opracowanie pod adresem: http://ojs.ihar.edu.pl/index.php/biul/article/view/453

 

Skip to content