Close

Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka – Wydanie XXIII

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
– Państwowy Instytut Badawczy Radzików
Dyrektor Instytutu – Prof. dr hab. Henryk Jan Bujak

Oddział w Jadwisinie
Kierownik – dr Cezary Trawczyński

Redakcja naukowa: dr Wojciech Nowacki

Zespół Autorski:

IHAR-PIB, O/Jadwisin: dr Barbaś Piotr, dr Boguszewska-Mańkowska Dominika, mgr Jankowska Joanna, dr Nowacki Wojciech, mgr Pietraszko Milena, dr Trawczyński Cezary, dr hab. Zarzyńska Krystyna

IHAR-PIB, O/Młochów: mgr Michalak Krystyna

IHAR-PIB, ZNiOZ Bonin: dr Urbanowicz Janusz

Publikacja finansowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w ramach Programu Wieloletniego 2015-2020
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych
zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego
rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Redakcja techniczna: Ewa Zając

__

Charakterystyka Krajowego Rejestru Odmian Ziemniaka – Wydanie XXIII (pdf)

Skip to content