Close

Bulińska-Radomska Z. 2015. Zasoby genetyczne roślin i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych. Streszczenia referatów i plakatów z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Nauka Dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych. Zakopane 02-06.02.2015r. IHAR-PIB Kraków, str. 221– 223.

 

PLIKI DO POBRANIA

Bulińska-Radomska Z. 2015. Zasoby genetyczne roślin i ich wykorzystanie w hodowli i badaniach naukowych. Streszczenia referatów i plakatów z XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Nauka Dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych. Zakopane 02-06.02.2015r. IHAR-PIB Kraków, str. 221– 223.

Skip to content