Close

Boros L., 2020. Występowanie najważniejszych chorób grzybowych bobiku z oceną odporności roślin oraz grochu i fasoli z oceną patogeniczności izolatów

Bobik. W Polsce i wielu rejonach świata głównymi patogenami bobiku są przede wszystkim grzyby Ascochyta fabae Speg. i Botrytis fabae Sard. powodujące askochytozę oraz czekoladową plamistość. A. fabae atakują wszystkie organy nadziemne bobiku – łodygę, liście, kwiaty, strąki i nasiona. Natomiast B. fabae poraża głównie liście.

Ulotka (.pdf)

Skip to content