Close

Boros L. 2020. Występowanie chorób soi w 2020 roku w Radzikowie

Choroby soi w chwili obecnej nie stanowią w Polsce dużego zagrożenia i nie wymagają stosowania chemicznych środków ochrony. Jednakże wraz ze wzrostem areału uprawy tego gatunku sytuacja może ulec zmianie. Potencjalne zagrożenia to: zgorzel siewek, fuzaryjna zgorzel szyjki korzeniowej i podstawy łodygi, fuzaryjne więdnięcie, mączniak rzekomy soi, antraknoza, askochytoza, septorioza – brązowa plamistość liści soi, cerkosporioza (chwościk soi), purpurowa cerkosporioza soi, fuzaryjne brunatnienie strąków, zgnilizna twardzikowa czy bakteryjna plamistość soi.

Ulotka (.pdf)

Skip to content