Close

Kolekcje roślinne uzupełnieniem zajęć dydaktycznych – jesień 2020.

W oparciu o kolekcję traw w Ogrodzie Botanicznym IHAR w Bydgoszczy w dniach 15.09 i 6.10.2020 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczne nt. „Trawy – rozpoznawanie oraz zastosowanie na terenach zieleni”, w których uczestniczyło 14 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Uzupełnieniem przeprowadzonych zajęć było udostępnienie materiałów zielnikowych 8 gatunków zebranych w kolekcji traw.

Ograniczenia wprowadzone w czasach pandemii, zwłaszcza zamknięcie szkół i uczelni oraz innych placówek publicznych, w tym ogrodów botanicznych wpłynęły na ograniczenie działalności edukacyjnej prowadzonej w Ogrodzie Botanicznym IHAR-PIB w Bydgoszczy. W całym 2020 roku odbyły się tylko 3 zajęcia nt. kolekcji roślinnych*, w których wzięło udział łącznie 58 uczniów; wcześniejsze zajęcia – link:

http://pw.ihar.edu.pl/blog/2020/06/15/edukacja-w-czasach-pandemii/

W porównaniu do lat poprzednich jest to ogromny spadek:

  • rok 2017 – 14 zajęć, 265 uczestników,
  • rok 2018 – 14 zajęć, 334 uczestników,
  • rok 2019 – 6 zajęć, 104 uczestników.

* kolekcje roślinne gromadzone w ramach realizacji PW 2015-2020 w ramach realizacji zad. 1.2.

Ze względu na przepisy RODO zdjęcia z prowadzonych zajęć nie są zamieszczane.

Skip to content