Close

Wykład „Cenne Zasoby Genowe – pozyskiwanie materiału”

W dniach 24.09.2020 został przeprowadzony wykład pt. „Cenne Zasoby Genowe – pozyskiwanie materiału”. Wykład przeznaczony był dla 46 rolników uczestniczących w Dniach Kukurydzy zorganizowanych w Zakładzie Doświadczalnym Grodkowice.

Głównym celem wykładu było przedstawienie rolnikom zasad funkcjonowania Krajowego Centrum Zasobów Genowych  IHAR-PIB oraz możliwości pozyskania i wykorzystania zasobów. Na wstępie przedstawiona została działalność KCRZG ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zgromadzonych w przechowalni długoterminowej, ich przechowywania oraz możliwości pozyskania. Jednym z punktów wykładu było omówienie problematyki bioróżnorodności i aktualne nakierowanie upraw jedynie na osiągnięcie maksymalnego plonu nie zaś uprawę odmian wykazujących szczególne walory zdrowotne, smakowe czy przystosowanie do danego regionu uprawy. Przedstawiono możliwości i korzyści jakie niesie za sobą uprawa gatunków i odmian dawnych, które ze względu na mniejszy plon zostały wycofane z uprawy.

Rolnicy uzyskali informacje na temat możliwości elektronicznego zamówienia obiektów, ilości dostępnych nasion i bezpłatności pozyskiwanych próbek. Przedstawiony został zakres informacji jakie każdy może uzyskać korzystając z bazy EGISET. Kolejnym etapem wykładu było przedstawienie możliwości rejestracji odmian regionalnych. Ukazano przykłady 3 pierwszych w Polsce odmian pszenic ozimych zarejestrowanych przez ZD Grodkowice, a pozyskanych z przechowalni długoterminowej.

Rolnicy zapoznali się z kolejnymi etapami procesu rejestracji odmian regionalnych i korzyściami płynącymi z ich uprawy – poczynając od dodatkowych dopłat za uprawę, a kończąc na produktach w postaci chleba, który jako produkt lokalny jest poszukiwany przez świadomych konsumentów. Zostały przedstawione przykłady wykorzystania przez rolników już zarejestrowanych odmian, a także wskazano na zapotrzebowanie na takie odmiany w pozostałych gatunkach.

Skip to content