Close

Rośliny wieloletnie nie tylko ozdobne

W dniu 27.10.2020 r. dla uczniów oraz nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka przeprowadzono zdalne działanie upowszechnieniowe tematyki Prowadzenia Regeneracji Zasobów Genowych Traw pod nazwą „Rośliny wieloletnie nie tylko ozdobne”.

Prezentacja tematyką obejmowała całokształt zadań realizowanych w COBORU Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Lisewie oraz celowość Prowadzenia Regeneracji Zasobów Genowych Traw w ramach Programu Wieloletniego 1.2. Przedstawiono zakres prac wykonywanych podczas regeneracji od wysiewu nasion na kiełkowniku poprzez wysadzenie w polu, aż do zbioru i wysyłki nasion do przechowalni długoterminowej KCRZG IHAR-PIB w Radzikowie.

Prezentacja uzasadniała prowadzenie działań upowszechnieniowych w szkołach, dla rolników, firm pracujących na terenach zieleni. Podkreślono, iż w Polsce pracują ośrodki naukowe, instytuty zajmujące się pracami badawczymi nad roślinami wieloletnimi wykorzystywanymi do zadarniania poboczy dróg, ograniczania erozji, rekultywacji terenów zdegradowanych.

W zdalnym działaniu upowszechnieniowym „Rośliny wieloletnie nie tylko ozdobne”  wzięło udział 14 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka oraz wychowawcy.

Skip to content