Close

Praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W ramach stałej współpracy z uczelniami wyższymi w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach organizowane są praktyki zawodowe dla studentów. W 2020 r. zorganizowano praktyki dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w których uczestniczyło trzy osoby w terminach: 13.07 – 7.08.2020 r., 20.07 – 14.08.2020 r. oraz 3.08 – 28.08.2020 r. Program praktyk obejmował między innymi zagadnienia związane z ochroną zasobów genowych roślin użytkowych, które były prezentowane w ramach usługi badawczej pod nazwą: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych odmian uprawnych i dzikich gatunków tytoniu oraz odmian uprawnych, cennych klonów i roślin męskich chmielu, realizowanej w zadaniu 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących. W trakcie praktyki studenci zapoznali się z pracami związanymi z gromadzeniem i charakterystyką zasobów genowych rodzaju Nicotiana. Uczestniczyli w prowadzeniu obserwacji i pomiarów biometrycznych obiektów kolekcyjnych, a także w pobieraniu i odpowiednim przygotowaniu prób do badań jakościowych, które są ważnym elementem charakterystyki zasobów genowych rodzaju Nicotiana. Wykonywali prace pomocnicze związane z oznaczaniem metabolitów wtórnych tytoniu, oceną odporności na wybrane choroby oraz regeneracją obiektów.

Skip to content