Close

Praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach w ramach usługi badawczej pod nazwą: Prowadzenie kolekcji zasobów genowych odmian uprawnych i dzikich gatunków tytoniu oraz odmian uprawnych, cennych klonów i roślin męskich chmielu, realizowanej w zadaniu 1.2 Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących, zorganizowano praktyki zawodowe dla studentów Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. W praktykach trwających od 3 do 4 tygodni, uczestniczyły 3 osoby, które zapoznały się z głównymi założeniami programu ochrony zasobów genowych oraz z pracami prowadzonymi w ramach kolekcji rodzaju Humulus. Praktykanci uczestniczyli w obserwacjach polowych i pomiarach biometrycznych obiektów kolekcyjnych. Wykonywali czynności pomocnicze przy pielęgnacji roślin utrzymywanych w warunkach szklarniowych. Brali również udział w pozyskiwaniu i wstępnym przygotowaniu prób materiału roślinnego przeznaczonych do analiz jakościowych wykonywanych w ramach charakterystyki obiektów kolekcyjnych.

Praktyki zawodowe odbyły się w terminach 13.07 – 07.08. 2020; 20.07 – 14.08. 2020; 03.08 – 28.08. 2020

Tematyka praktyk zawodowych:

  1. Gromadzenie i charakterystyka zasobów genowych rodzaju Humulus – obserwacje polowe, pielęgnacja roślin w szklarni, prace pomocnicze przy ocenie odporności obiektów kolekcyjnych na choroby.
Skip to content