Close

Działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia zasobów genowych grochu i łubinu.

Dla podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych grochu i łubinu zorganizowano w czerwcu br webinarium (17.06.20r.) na temat zmienności obu kolekcji, w tym odmian uprawnych, oraz dwukrotnie dni otwarte (17 czerwca i 24 czerwca) przeznaczone na zwiedzanie kolekcyjnych poletek demonstracyjnych grochu i łubinu w małych grupach (łączna liczba 78 osób).

Skip to content