Close

Wykład pt. „Metody ochrony roślinnych zasobów genowych”

W dniach 06.04.2020 r oraz 10.10.2020 r został przeprowadzony wykład pt. „Metody ochrony roślinnych zasobów genowych”. Był on przeznaczony dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, kierunek Rolnictwo. W wykładzie uczestniczyło łącznie 41 osób.

Celem wykładu było zapoznanie studentów z metodami ochrony roślinnych zasobów genowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony w warunkach ex situ. Na wstępie zostały omówione główne akty prawne, które dotyczą ochrony bioróżnorodności, m.in.: Konwencja o różnorodności biologicznej oraz Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. W kolejnej części wykładu przedstawiono metody ochrony w warunkach in situ wraz z przykładami dotyczącymi w szczególności województwa lubelskiego. Następnie omówiono metody ochrony roślinnych zasobów genowych w warunkach ex situ. Przedstawiono zadania banku genów na przykładzie przechowalni nasion KCRZG IHAR-PIB w Radzikowie. Omówiono warunki przechowywania nasion w kolekcji podstawowej i aktywnej. Omówiono główne zasady i etapy krioprezerwacji oraz problemy pojawiające się podczas zamrażania komórek. Przedstawiono krótką historię działalności ogrodów botanicznych w Polsce. Przybliżono również studentom sposób, w jaki są tworzone biblioteki DNA i do czego mogą być wykorzystywane. Następnie omówiono przechowywanie materiałów roślinnych w warunkach kultur in vitro oraz w formie kolekcji polowych.

Przedstawione podczas wykładu informacje, wzbogacone o liczne fotografie i schematy, przyczyniły się do podniesienie świadomości młodych ludzi odnośnie znaczenia zasobów genowych dla rolnictwa oraz potrzeby ich gromadzenia i ochrony. Podczas wykładu podkreślono znaczenie ochrony bioróżnorodności roślin, czyli zachowanie starych odmian jak i odmian wycofywanych z rejestru, które mogą być źródłem genetycznych w aktualnych pracach hodowlanych nad wytwarzaniem nowych , lepszych odmian przydanych dla potrzeb rolnictwa. Zgromadzona w bankach genów bioróżnorodność służy także dla wielu prac badawczych, np. poszukiwania źródeł genetycznych dla aktualnych kierunków hodowli

Skip to content