Close

Seminarium w IUNG-PIB Puławy

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach zorganizowano seminarium pt. „Zakres i cel merytoryczny prowadzonych doświadczeń wieloletnich w IUNG-PIB Puławy”. Celem seminarium była prezentacja doświadczeń wieloletnich prowadzonych w Instytucie oraz dyskusja nad ich zakresem oraz możliwościami szerszego wykorzystania. W ramach seminarium prof. dr hab. Teresa Doroszewska wygłosiła referat pt. „Utrzymanie i ocena kolekcji chmielu”, w którym przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z gromadzeniem i utrzymaniem zasobów genowych rodzaju Humulus oraz ich charakterystyką, dokumentacją i udostępnianiem.

Skip to content