Close
Izolacja merystemów oraz metody eliminacji wirusów ziemniaka z roślin in vitro ziemniaka.

Szkolenie z zakresu izolacji merystemów i termoterapii.

W dniach 15-16.10.2020 w IHAR-PIB, Oddział w Boninie odbyło się szkolenie z zakresu izolacji merystemów i termoterapii. Uczestnicy to pracownicy polskich hodowli ziemniaka – 5 osób. Podczas szkolenia przedstawiono zagadnienia związane z chorobami wirusowymi ziemniaka oraz sposoby eliminacji wirusów z roślin ziemniaka w kulturach in vitro. Przeprowadzono także zajęcia praktyczne z zakresu pobierania prób, przygotowania prób do badań oraz izolacji merystemów.

Izolacja merystemów oraz metody eliminacji wirusów ziemniaka z roślin in vitro ziemniaka.

Zajęcia były przeprowadzane na materiałach kolekcyjnych ziemniaka tetraploidalnego utrzymywanych w zad. 1.2.

Skip to content