Close

Kolekcja ziemniaka diploidalnego źródłem cech jakościowych.

W IHAR-PIB O/Młochów prace nad ziemniakiem diploidalnym rozpoczęto w latach 70. ubiegłego stulecia i są one prowadzone do dziś. W ramach prac hodowlanych otrzymano klony diploidalne o złożonym pochodzeniu i zestawie cech jakościowych i odpornościowych, które są poszukiwane przez hodowców odmian ziemniaka. Wśród klonów kolekcyjnych zgromadzonych w kolekcji polowo-szklarniowej, kulturach in vitro oraz w ciekłym azocie, znajduje się grupa obiektów o wysokim poziomie cech jakościowych: przydatnych do bezpośredniej konsumpcji (81 obiektów), przydatnych do przetwórstwa na chipsy (69 obiektów) oraz o wysokiej zawartości skrobi (47 obiektów). Źródłem cechy wiodącej dla klonów przydatnych do bezpośredniej konsumpcji lub do przetwórstwa na chipsy są Solanum phureja, S. goniocalyx i dihaploidy S. tuberosum, dla wysokiej zawartości skrobi S. chacoense, S. yungasense, S. verrucosum i dihaploidy S. tuberosum.

Dla klonów przydatnych do przetwórstwa na chipsy barwę chipsów ocenia się bezpośrednio po zbiorze bulw, po przechowywaniu bulw w temperaturze 40C oraz po rekondycjonowaniu bulw w temperaturze 180C. Z tej grupy klony osiągają ocenę barwy chipsów co najmniej 6, w skali 9 stopniowej (fot. 1). W kolekcji znajdują się cztery klony: DG 88-89, DW 88-4556, DG 93-332 oraz DG 97-1805, które zaprezentowano polskim hodowlom w ofercie materiałów wyjściowych. Są one źródłem dobrej jakości kulinarnej (fot. 2) oraz przetwórczej typu „cold chipping”, która została przeniesiona na poziom tetraploidalny. Klon DG 92-227 charakteryzuje się dobrymi cechami przetwórczymi, ale również jest źródłem wysokiej odporności na zarazę ziemniaka, wykorzystywanym przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte (fot. 3). Klony zaliczane do grupy o wysokim poziomie cech konsumpcyjnych posiadają smak oceniany powyżej 6, ciemnienie miąższu surowego i gotowanego powyżej 8, w skali 9 stopniowej. Niektóre klony wysokoskrobiowe osiągają zawartość skrobi powyżej 25% (fot. 4).

Wiele genotypów z wysokim poziomem cech jakościowych charakteryzuje się również dobrym poziomem cech agronomicznych, odpornością na różne patogeny ziemniaka, płodnym pyłkiem oraz tendencją do tworzenia męskich gamet o niezredukowanej liczbie chromosomów. Diploidalne klony o wysokim poziomie cech jakościowych, których cechy wiodące pochodzą z innych źródeł niż u tetraploidalnego ziemniaka, wzbogacają materiały hodowlane.

Fot.1. Chipsy z bulw klonów diploidalnych w porównaniu z chipsami odmian wzorcowych (Saturna wzorzec pozytywny)

Fot 2. Klon diploidalny przydatny do bezpośredniej konsumpcji (odm. Mila jako wzorzec)

Fot 3. Klon diploidalny typu cold chipping (odm. Saturna jako wzorzec)

Fot. 4. Klon diploidalny o wysokiej zawartości skrobi

Skip to content