Close

Kolekcja chmielu i tytoniu – zajęcia edukacyjne dla studentów SGGW w IUNG-PIB w Puławach

W dniu 2 września 2020 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach gościła grupa studentów Wydziału Rolnictwa i Biologii  SGGW. Podczas zajęć terenowych  studenci zapoznali się m. in. z problematyką ochrony zasobów genowych roślin użytkowych na przykładzie kolekcji rodzajów Humulus i Nicotiana utrzymywanych w IUNG-PIB.  Mieli również okazję do obejrzenia w warunkach polowych wielu interesujących odmian chmielu i tytoniu reprezentujących różne typy użytkowe oraz zróżnicowanych pod względem morfologicznym, a także terminu dojrzewania.  W trakcie zajęć poruszana była również tematyka hodowli chmielu i tytoniu oraz wykorzystania zasobów genowych zgromadzonych w kolekcjach do prac hodowlanych i badań

Skip to content