Close

Ścieżka dydaktyczna: dawnych gatunków i odmian roślin rolniczych oraz roślin im towarzyszących

Ścieżka dydaktyczna na terenie IHAR-PIB założona w ramach zadania 1.6 „Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych”, ma na celu poszerzenie wiedzy zwiedzających na temat dawnych gatunków i odmian roślin rolniczych. Na ścieżce znajdują się odmiany/obiekty:

  • zbóż jarych i ozimych w tym: Triticum aestivum, T. durum, T. monococcum, T.dicoccum. Hordeum vulgare, Avena sativa, A. strigosa,
  • roślin strączkowych w tym: Pisum sativum, Lens culinaris, Lathyrus sativus, Melilotus albus,
  • gryki,
  • kukurydzy,
  • ziemniaka,
  • rośliny towarzyszące i dzikie pokrewne roślinom uprawnym.

Na ścieżce znajdują się również:

  • tablice informacyjne,
  • punkty ćwiczeń dydaktycznych,
  • szczegółowy plan zwiedzania.

Skip to content