Close

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – czym się zajmujemy?

Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych – czym się zajmujemy?

Bank Genów zajmuje się gromadzeniem roślinnych zasobów genowych. Na czym polega gromadzenie śpieszymy z wyjaśnieniem

Gromadzenie prowadzone jest w różny sposób: na drodze wymiany z innymi bankami genów, czy hodowcami lub naukowcami. Jednak najbardziej poruszające wyobraźnię są ekspedycje.

Ekspedycje:

Celem ekspedycji jest zbiór miejscowych i dawnych populacji oraz odmian roślin użytkowych, dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz roślin im towarzyszących. Wyjazdy kolekcyjne odbywają się systematycznie, na terenie kraju i państw ościennych, od roku 1971 .

Zadania ekspedycji:

Zadania ekspedycji zmieniały się w czasie. W latach 70. i 80. ekspedycje ukierunkowane były głównie na zbiór starych odmian i miejscowych form roślin rolniczych. W latach 90. rozpoczęto systematyczny zbiór roślin warzywnych oraz pracy nad rejestracją występowania starych nasadzeń drzew owocowych. Zbierane są także rośliny lecznicze i ozdobne, uprawiane w ogródkach przydomowych. Zadaniem realizowanym podczas ekspedycji jest również zbiór zagrożonych wyginięciem gatunków roślin towarzyszących uprawom oraz dzikich gatunków roślin uprawnych.

Ocena erozji genetycznej:

W latach 70-tych na terenie Polski wschodniej, południowo-wschodniej i południowej odbywały się krajowe i międzynarodowe ekspedycje w celu zbioru lokalnych populacji roślin uprawnych i oceny erozji genetycznej. Wyjazdy te nastawione były głównie na zbiór roślin zbożowych, oleistych i strączkowych. W następnej dekadzie na tych samych terenach zorganizowano kol
ejne ekspedycje. Na podstawie liczby zebranych próbek miejscowych populacji roślin oraz próbek roślin warzywnych i przemysłowych stwierdzono postępujący proces erozji genetycznej. Na terenie Polski obserwowany jest od dłuższego czasu gwałtowny spadek występowania lokalnych odmian, związany z zaniechaniem indywidualnego rozmnażania roślin przez gospodarzy. Występujące jeszcze miejscowe odmiany, takich gatunków jak: fasole, cebule i czosnek; ale miejscowych oraz dawnych odmian roślin rolniczych jest brak. W obliczu zanikania miejscowych populacji i odmian roślin uprawnych na terenie Polski, wyjazdy kolekcyjne stały się ostatnią szansą na zebranie i zabezpieczenie na potrzeby nauki i hodowli ginącej różnorodności.

Skip to content