Close

Jak powstało Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych?

Jak powstało Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

Kalendarium i trochę historii:

  • 1951r. – w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie założono Kolekcję Rolną
  • 1953r. – powstała Samodzielna Pracownia Kolekcji Roślin, której zalążkiem była wcześniejsza Kolekcja Rolna. Od samego początku zadaniem Pracowni było gromadzenie starych odmian hodowlanych oraz miejscowych populacji roślin uprawnych, aby zapobiec ich wyginięciu
  • 1955r. – Samodzielna Pracownia Kolekcji Roślin gromadziła i utrzymywała większość gatunków uprawnych w Polsce. Rozpoczęto także międzynarodową wymianę nasion z Węgrami, Austrią, Francją, Anglią, NRD (Niemcy), Holandią i USA
  • 1957r. – na bazie Samodzielnej Pracowni Kolekcji Roślin utworzono Centralną Kolekcję Roślin oraz poszerzono współpracę i wymianę nasion z kolejnymi krajami, takimi jak: Związek Radziecki, Belgia, Portugalia, Kanada, Argentyna i Nowa Zelandia. Nasiona przechowywano wtedy w woreczkach płóciennych i torebkach papierowych w magazynie o niekontrolowanej wilgotności i temperaturze powietrza. Takie warunki nie gwarantowały długotrwałej żywotności nasion
  • 1968r. – Centralna Kolekcja Roślin została podniesiona do rangi Zakładu Centralnej Kolekcji Roślin. W latach 70 zaczęto przechowywać nasiona w słoikach typu Wecka
  • 1979r. – w ramach „Porozumienia Międzyresortowego” (Ministerstwo Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Edukacji Naukowej i Ministerstwo Przemysłu Lekkiego) utworzono Zakład Krajowych Zasobów Genowych odpowiedzialny za gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie w stanie żywym roślinnych zasobów genowych w kraju oraz za współpracę z jednostkami zagranicznymi z tej dziedziny
  • 1987r. – nasiona zaczęto przechowywać w komorach chłodniczych z regulowaną temperaturą powietrza

Natomiast od 1 stycznia 1997 roku działamy pod nazwą Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG)

Po więcej informacji na temat Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych zapraszamy na naszą stronę internetową (https://bankgenow.edu.pl) oraz Facebooka

 

Skip to content