Close

Warsztaty o nasionach

W dniu 31 stycznia 2020 r., Denise F. Dostatny brała udział w warsztatach roboczych dotyczących zachowania nasion tradycyjnych odmian roślin uprawnych. Przedstawiała tematykę związaną z wdrożeniem zadania 1.6 Programu Wieloletniego: Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych i zielarskich na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych. Omówiła zasady prawne obowiązujące w Polsce dot. materiału siewnego, rejestrowania odmian, wymiany nasion oraz ich pozyskiwania z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

Warsztaty odbyły się w Służewskim Domu Kultury w Warszawie w ramach II Forum Suwerenności Żywnościowej w okresie od 30 stycznia do 02 lutego 2020r. W tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 osób, reprezentujących ponad 150 organizacji, inicjatyw, instytucji i gospodarstw rolnych.

W trakcie warsztatów grupa się zobowiązała, między innymi, do przygotowania materiałów edukacyjnych o nasionach – dlaczego i jak chcemy zachować własne nasiona, stworzyć normy prawne; do organizowania spotkań, warsztatów umożliwiających przepływ wiedzy i inspiracji, a także do organizowania oraz obchodzenia „Święta Nasion i Bioróżnorodności” w dniu 3 października 2020r.

W trakcie trzeciego dnia tego wydarzenia – 1 lutego 2020r. – próbki przygotowane w ramach zadania 1.6 zostały rozdane dla chętnych, na podstawie formularza uproszczonego.

Skip to content